วันดี ฤกษ์ดี วันมงคล ในปี 58 – แหวนคู่ แหวนแต่งงาน