ความหมายดีๆ กับความรัก

ความรักคืออะไร

1. No man is worth your tears and the only one who is will never make you cry.

ไม่มีชายคนใดมีค่าพอที่เราสมควรจะเสียน้ำตาให้ เพราะคนที่มีค่าพอเขาจะไม่ทำให้เราต้องเสียน้ำตา

2. When you´re in love..life is like a romance novel that you never want to end.

เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก ..ชีวิตก็เหมือนดั่งนิยายที่คุณอ่านไม่จบ

3. When you´re in love it has a strange affect on everything you do.

เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งความรัก รักนั้นดูเหมือนจะมีอิทธิพลกับทุกสิ่งที่คุณทำอย่างประหลาด

4. When you love someone…everything around you can feel the warmth of your love.

เมื่อคุณรักใคร…ทุกสิ่งรอบๆ ตัวคุณดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแห่งรักนั้น

5. When you´re in love you have love to share with everything around you.

เมื่อคุณมีรัก…คุณก็อยากแบ่งปันรักนั้นกับทุกสิ่งรอบๆ ตัว

6. When love is in your heart you´re happy doing the simple chores of life.

เมื่อคุณมีรักในหัวใจ…แม้เรื่องธรรมดาประจำวัน ก็ดูจะทำให้คุณมีความสุขได้

7. When you´re bound with love you´re a happy prisoner.

เมื่อคุณถูกพันธนาการด้วยรัก…คุณก็คือนักโทษที่มีความสุขที่สุด

8. When you love someone …you just can´t keep it to yourself.

เมื่อคุณรักใครสักคน…ก็ดูเหมือนว่าคุณจะเก็บรักนั้นไว้ในใจคนเดียวไม่ได้

9. To love is nothing. To be loved is something. To love and be loved is everything

การได้รักคือ “ไม่มีอะไรเลย” การถูกรักเริ่มเป็น “บางสิ่งบางอย่าง” แต่การได้รักและถูกรักกลับเป็น “ทุกสิ่ง ทุกอย่าง”

10. You may only be one person to the world but you may also be the world to one person.

คุณอาจจะเป็นแค่ “คนๆหนึ่ง” ในโลกใบนี้ แต่คุณอาจจะเป็น “โลกทั้งใบ” ของคนคนหนึ่งก็ได้

11. It only takes a second to say ” I love you” but it will take a lifetime to show you how much.

มันใช้เวลาแค่เพียงชั่ววินาทีในการบอกว่า” ฉันรักเธอ” แต่เราต้องใช้เวลาตลอดชีวิตในการแสดงให้เห็นว่า เรารักเค้าหรือเธอมากเพียงใด

12. Love, is like water, we take it for granted. Thus, when it is gone, it becomes crucial.

ความรักก็เหมือนน้ำ เรามักจะเห็นมันเป็นของตาย ต่อเมื่อ มันหมดไปแล้ว นั่นละ … มันจะกลายเป็นสิ่งจำเป็น

13. You will be doing anything For the one you love … Except love them again.

คุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อคนที่คุณรัก ยกเว้น รักเขาอีกครั้ง

14. A life without love, is no life at all.

ชีวิตที่ปราศจากความรัก มันไม่ใช่ชีวิตหรอก

15. We ourselves fell that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less be cause of that missing drop.

ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็น เหมือนกับเพียงน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร แต่มหาสมุทร คงจะมีน้ำน้อยลง ถ้าขาดหยดนั้นไป …

16. To handle yourself,use your head and to handle others,use yourheart

จงใช้สมองดูแลหัวใจคุณเองและจงใช้หัวใจคุณดูแลใจดวงอื่นๆที่มาพบคุณ

17. Love can hurt but the things it brings are worht death.

ความรักมักนำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่นั่นก็คุ้มค่าพอที่เราจะตายเพื่อมัน

18. Any time not spent on love is wasted.

เวลาที่ใช้ไปโดยปราศจากความรักเป็นเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

19. True love lasts forever.

ความรักที่แท้จริงเป็นอมตะ

20. As I gaze upon your beauty, I think to myself, never have I seen an angel fly so low.

ในขณะที่ผมจ้องมองคุณ ผมคิดกับตัวเองเสมอว่า ทำไมนางฟ้าถึงได้บินลงมาใกล้ถึงเพียงนี้

21. Love..like fine sand. Grasp it and it will quickly slip through you to fill the spaces in your hands.r fingers. Cup it gently and it will fill the voids of your soul – – as sand seeks

ความรักก็เหมือนเม็ดทราย เมื่อใดที่รีบคว้ามันไว้ เม็ดทรายนั้นจะไหลออกทางร่องนิ้ว แต่เมื่อค่อยๆ ประคองมันไว้ มันก็จะอยู่ในมือของคุณ และถ้าคุณทะนุถนอมความรัก มันก็อยู่ในทุกช่องว่างในหัวใจเช่นเดียวกับเม็ดทรายที่อยู่ในกำมือ

22. Honesty is a double-edged sword. It can help and hurt you.

ความจริงใจเป็นดาบสองคม มันช่วยคุณได้แต่ก็อาจทำให้รู้สึกเสียใจได้เหมือนกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *