ฤกษ์ดีปี 58 – แหวนคู่ แหวนแต่งงาน
December 19, 2014

วันดี ฤกษ์ดี วันมงคล ในปี 58

วันมงคล ฤกษ์ดี วันดี ความเชื่อแต่โบร่ำโบราณของไทยตั้งแต่สมัยอดีตกาล จะเห็นได้จากการทำศึกก็ยังต้องมีการดูฤกษ์ดูยาม เพื่อให้การศึกครั้งนั้นสำฤทธิ์ผล ความเชื่อเรื่องวันดี วันมงคลซึ่งสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะมีงานสำคัญอะไรเล็กหรือใหญ่ การดูฤกษ์ วันดี วันมงคล ก็เป็นส่วนหนึ่งให้เจ้าของงานรู้สึกอุ่นใจ