แหวนหญิง Crossover Ring R287 – แหวนคู่ แหวนแต่งงาน