แหวนมงกุฎ Lovely Princess R149 – แหวนคู่ แหวนแต่งงาน