บทความเกี่ยวกับเพชร – แหวนคู่ แหวนแต่งงาน
December 17, 2014

ระดับความสะอาดของเพชร

เพชรเหมือนกันแต่ทำไมราคาต่างกัน เป็นคำถามที่หลายคนยังสงสัย วันนี้ Gusto De Gems มีคำตอบมาให้ส่วนหนึ่ง ว่าทำไม่เพชรขนาดเท่ากัน ราคาถึงต่างกัน